Thrace Polybulk AS


Τελευταία νέα: Οι Μεγασάκοι μπήκαν στο In The Loop

Η συνεργασία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στη πράξη. Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη νέα συνεργασία μας με κορυφαίες εταιρείες της βιομηχανίας υδατοκαλλιέργειας σε ένα καινοτόμο σύστημα κλειστού κύκλου ανακύκλωσης. Σε αυτό το σύστημα, οι χρησιμοποιημένοι Μεγασάκοι συλλέγονται και ανακυκλώνονται, ενώ η εταιρεία Thrace Polybulk χρησιμοποιεί την ανακυκλωμένη πρώτη ύλη για την παραγωγή νέων βιώσιμων Μεγασάκων. Μέσω της πλατφόρμας κυκλικής οικονομίας "In the Loop", ένας από τους πελάτες μας μειώνει την ανάγκη για παρθένα πρώτη ύλη κατά περίπου 300 τόνους ετησίως, με αποτέλεσμα την αξιοσημείωτη μείωση του ανθρακικού του αποτυπώματος κατά 23%. Η επίδοση αυτή έχει επαληθευτεί από ανεξάρτητους συμβούλους που ειδικεύονται στην ιχνηλασιμότητα της αλυσίδας αξίας και την τεκμηρίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.


Οι εταιρείες Thrace Polybulk AB και Thrace Polybulk AS έγιναν μέλη του Ομίλου Πλαστικά Θράκης το 2001. Μέχρι τότε, είχαν αναπτύξει μία ισχυρή θέση στην σκανδιναβική αγορά υπό την επωνυμία Hydro Polybulk, παράρτημα συσκευασίας της Norsk Hydro, που είχε ξεκινήσει τη λειτουργία της το 1982.

 

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

H Thrace Polybulk προσφέρει βέλτιστες λύσεις συσκευασίας για χύμα προϊόντα, με ένα χαρτοφυλάκιο που επικεντρώνεται σε συσκευασίες βιομηχανικής χρήσης από πλαστικά υλικά PP/PE. Η εταιρεία διαθέτει εύρος λύσεων συσκευασίας για χύμα προϊόντα, και ο στόχος της είναι να παρέχει όλο το φάσμα υπηρεσιών: από μεγασάκους μέχρι και τεχνικό εξοπλισμό πλήρωσης, διαχείρισης, αποθήκευσης και προστασίας των συσκευασμένων προϊόντων. Ως μία εταιρεία που είναι μπροστά από τις εξελίξεις στον τομέα των logistics για FIBC, η ναυαρχίδα της Polybulk είναι η Αυτοματοποιημένη Γραμμή Πλήρωσης για χύμα προϊόντα.

 

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

FIBC/μεγασάκοι για χύμα προϊόντα, τεχνικά προϊόντα, προϊόντα προστασίας φορτίων, liners για κοντέινερ, εξοπλισμός για γραμμές πλήρωσης, καταναλωτικά προϊόντα και εξοπλισμός διαχείρισης.

 

 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Συσκευασίες βιομηχανικής χρήσης και συστήματα συσκευασίας για χύμα προϊόντα, όπως χημικά, ζωοτροφές, σπόροι, μεταλλεύματα και τρόφιμα.

 

 

ΑΓΟΡΕΣ

Παραδοσιακά, οι βασικές αγορές δραστηριοποίησης της Thrace Polybulk ήταν η Βόρεια και Δυτική Ευρώπη, αλλά την τελευταία δεκαετία η εταιρεία επεκτείνεται σε ένα παγκόσμιο επίπεδο, στοχεύοντας και στις αγορές της Βόρειας και Νότιας Αμερικής, της Ασίας και της Αυστραλίας.

 

 

ΤΙ ΜΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΕΙ

H Thrace Polybulk προσφέρει στους συνεργάτες της δεκαετίες εμπειρίας στο σχεδιασμό προϊόντων FIBC με διαφορετικές εφαρμογές. Για να ανταποκριθεί στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των πελατών για αποτελεσματικότητα στα logistics, η Polybulk παρουσιάζει συστηματικά νέες καινοτόμες ιδέες, συχνά σε συνεργασία με τους πελάτες της. Μια άλλη πτυχή που ξεχωρίζει την Polybulk είναι η συνεργασία της με πολυεθνικές εταιρείες, προμηθεύοντας μονάδες σε όλο τον κόσμο. H Polybulk αυτή τη στιγμή κρατά τα πρωτεία στην ανάπτυξη και διάθεση μεγασάκων για χύμα προϊόντα που βρίσκουν εφαρμογή σε σχεδόν όλες τις γραμμές πλήρωσης στον κόσμο. Μέσα από τις υψηλές επιδόσεις της, την τεχνογνωσία και το εύρος των προϊόντων της, η Thrace Polybulk είναι σε θέση να προσφέρει ολοκληρωμένες τεχνικές λύσεις και εξοπλισμό.

 


SISTE NYTT: Storsekker er nå In The Loop

Samarbeid er nøkkelen til å bygge en sirkulær økonomi, og derfor er vi glade for å kunngjøre vårt samarbeid med ledende selskaper i havbruksnæringen i et innovativt closed loop system. I dette systemet samles og resirkuleres kundenes brukte storsekker, mens Thrace Polybulk bruker de resirkulerte råvarene til å produsere nye bærekraftige storsekker. Ved å resirkulere plast fra vår egen verdikjede gjennom den sirkulære økonomiplattformen 'In the Loop', og allerede på dette tidlige stadiet hjelper vi en av våre kunder med å redusere behovet for ny plast med ca. 300 tonn per år, noe som resulterer i en bemerkelsesverdig 23 % reduksjon i karbonavtrykk. Det reduserte fotavtrykket er verifisert av tredjepartskonsulenter, spesialisert på verdikjedesporbarhet og dokumenterte miljøeffekter.


Thrace Polybulk AS og Thrace Polybulk AB ble medlemsbedrifter i Thrace Group i 2001. Frem til da hadde de etablert en sterk posisjon i det nordiske markedet under navnet Hydro Polybulk, forpakningsavdelingen til Norsk Hydro, som opprinnelig ble grunnlagt i 1982.

 

 

KOMPETANSE

Optimale løsninger for bulkhåndtering: Thrace Polybulk-produktporteføljen fokuserer på industriell emballasje basert på PP/PE-plastmaterialer. Polybulk tilbyr en rekke bulk-forpakningsløsninger og har som mål å være en totalleverandør innenfor bulk segmentet, som inkluderer både sekker og utstyr for fylling, håndtering, lagring og beskyttelse av forpakningene. Som den globale frontløperen innen avanserte logistikkløsninger basert på FIBC-er, er flaggskipet til Polybulk storsekk på rull for automatiske fyllesystemer.

 

 

PRODUKTER

FIBC/storsekk, tekniske produkter, transportbeskyttelse, containerlinere, fyllelinjeutstyr, forbrukerprodukter og håndteringsutstyr.

 

 

BRUKSOMRÅDER

Industriell emballasje og emballasjesystemer for bulkprodukter innen kjemikalier, fôr, frø, mineraler og næringsmidler.

 

 

MARKEDER

Hovedmarkedene til Thrace Polybulk har tradisjonelt vært Nord- og Vest-Europa, men i løpet av det siste tiåret har Polybulk blitt en mer global aktør med aktiviteter også i Nord- og Sør-Amerika, Asia og Australia.

 

 

HVA GJØR OSS ANNERLEDES

Thrace Polybulk tilbyr sine forretningsforbindelser tiår med erfaring i å designe skreddersydde FIBC-produkter for ulike bruksområder. For å møte kundenes økende krav til effektivitet i logistikk, presenterer Polybulk kontinuerlig nye ideer og innovasjoner, ofte i prosjekter i nært samarbeid med kundene. En annen av Polybulks spesialiteter er vår lange erfaring med å jobbe med multinasjonale selskaper, som leverer over hele verden. Thrace Polybulk er i dag ledende innen utvikling og levering av storsekk på rull for nesten alle eksisterende automatiske fyllelinjer i verden. Med høy kompetanse, kunnskap og et stort utvalg av produkter er Thrace Polybulk en totalleverandør av tekniske løsninger og utstyr.

Δημοσιευμένα Οικονομικά Στοιχεία

Publisert Regnskap